O krok zpět

ORL

 
100
Název ORL
Barvadle typu
Velikostdle kapacity
Materiáldle typu
Rozměrydle typu
 

Popis produktu

Odlučovače ropných látek (ORL)
Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení a odloučení neemulgovaných lehkých kapalin (zejména ropných látek) ze znečištěných vod stékajících z dopravních ploch.

Princip fungování:
Odlučovače fungují na principu gravitace a koalescence.

Použití:
- k čistění vod před vypouštěním do vodních toků, resp. do veřejné kanalizace, čistíren odpadních vod apod.
- provozy a prostory zatížené nebezpečným únikem RL – tj. čerpací stanice, parkoviště, komunikace, mycí rampy, autodílny, průmyslové provozy atd.

  • výrobky pro všechny typy aplikací - kompletní výrobkové portfolio (1 - 100 l/s)
  • snadné a rychlé zabudování a zprovoznění
  • možnost objektového řešení
  • stálá účinnost odlučovačů je zachována po celou dobu životnosti stavebního díla
  • jímky odlučovačů jsou vodotěsné a mrazuvzdorné
  • automatický plovákový uzávěr zajišťující bezpečnost
  • jednoduchá údržba - koalescenční vložku lze čistit, není nutná její výměna
  • kvalitní výrobky splňující platné normy
  • jednoduchá instalace signalizačního a bezpečnostního zařízení
  • možnost pojezdu dopravními prostředky

http://www.aco-self.cz/31-odlucovace-ropnych-latek.html

http://archiv.ekomonitor.cz/vyrobky/odlucovac-lehkych-kapalin

 

   
 
 
 
Copyright © 2013 HAK velkoobchod s. r. o.
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2